MENU CLOSE

Het SELFEE project

Werkloos zijn kan grote psychologische en sociale gevolgen hebben. En meestal is het zo dat hoe langer het duurt om werk te vinden, des te groter die gevolgen. Mensen kunnen hun eigenwaarde verliezen, depressief worden, hun sociale contacten verliezen en/of de hoop om ooit werk te vinden opgeven.

Het SELFEE project is erop gericht deze negatieve ontwikkelingen te keren. Dit doet het door mensen die zich op afstand van de arbeidsmarkt bevinden te helpen om hun sociale en emotionele leervaardigheden, ook wel ‘soft skills’ genoemd, te ontwikkelen in combinatie met creatieve en digitale vaardigheden.

Het SELFEE project wordt gefinancierd door de Europese Gemeenschap en uitgevoerd door La Xixa (Spanje), de Open Universiteit van Catalonia (Spanje), Képes Alapìtvány (Hongarije), Elan Interculturel (Frankrijk) en DW-RS (Nederland).

In dit project ontwikkelen wij (de hierboven genoemde partners) creatieve instrumenten voor professionals die met werklozen werken en we trainen hen in het gebruik daarvan. In de trainingen kunnen de professionals verschillende creatieve methodes uitproberen (dans, theater, storytelling en toegepaste psychologie). Bovendien wordt in de trainingen uitgebreid aandacht besteed aan digitale vaardigheden en aan hoe je een werkzoekende kan leren om deze (beter) te gebruiken in zijn of haar zoektocht naar werk.

Al het lesmateriaal wordt aan de professionals beschikbaar gesteld op deze SELFEE website.

DOEL

De partners in dit project willen professionals – wier beroep het is (langdurig) werklozen naar een baan te begeleiden – een training aanbieden die ze kunnen gebruiken om de sociale en emotionele vaardigheden en de digitale competenties van deze werkzoekenden te ontwikkelen. Voor deze training ontwerpen de partners vier verschillende methodologieën (gebruikmakend van dans, theater, verhalen vertellen en toegepaste psychologie) met inbegrip van methoden om digitale basisvaardigheden te ontwikkelen. De partners zullen de ontwikkelde methodologieën testen en valideren en daar werklozen bij betrekken om ervoor te zorgen dat deze methodologieën aan hun behoeften voldoen.

HET TEAM

Lenneke Beunk

Arjen Barel

Hester Tammes

ORGANISATIE

Elke partner van het SELFEE-project brengt zijn ervaring in om het best mogelijke resultaat te bereiken, d.w.z. een opleiding die mensen die op zoek zijn naar werk echt helpt. Alle partners zijn in gelijke mate verantwoordelijk voor het resultaat van het project en werken nauw samen bij het ontwerpen van nieuwe methodologieën om sociale en emotionele vaardigheden en digitale basiscompetenties te ontwikkelen.

X